Attack on Titan Part 1 (2015) ผ่าพิภพไททัน


เรื่องราวของเหล่ามนุษยชาติที่กำลังถูกคุกคามจากสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ ที่เรียกว่า ไททัน จนทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมาก เมื่อโลกใกล้ถึงจุดจบ ก็ถึงเวลาของเหล่าผู้กล้าที่จะต้องต่อสู้และพลีชีพเพื่อปกป้องโลก

ดูหนังออนไลน์ Attack on Titan Part 1 (2015) ผ่าพิภพไททัน

ผู้สนับสนุน